Jak korzystać z bazy

W wyszukiwarce umieszczone zostały jednostki SGGW, z usług których mogą korzystac przedsiębiorcy. Można wyszukiwac zarówno ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie jak iposzczególne jednostki (katedry i zakłady).
Jednostki naukowo-badawcze podzielone zostały na trzy grupy, ze względu na główny obszar badawczy, którym się zajmują:
- jednostki zajmujące się tematyką rolno-spożywczą (gospodarka żywnościowa)
- jednostki zajmujące się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym środowiskiem naturalnym (nauka o środowisku)
- jednostki zajmujące się tematyką społeczno-ekonomiczną (nauki ekonomiczno-społeczne).
Opis poszczególnych jednostek zawiera następujące informacje:
- zakres usług. Które jest w stanie świadczy na rzecz przedsiębiorców (badania, szkolenia);
- tematykę szkoleń, które mogą być przez tę jednostkę zorganizowane;
- przykładowe tematy badań prowadzonych przez jej pracowników;
- tematykę prac badawczych, które będą prowadzone w najbliższym czasie;
- spis ekspertów z wyszczególnieniem dziedzin specjalizacji;
- kontakt do jednostki.

Wyszukiwarka daje też możliwośc wyszukiwania ekspertów. Jest to wyszukiwarka pełnotekstowa, za pomocą której można wyszukiwac po nazwisku lub dziedzinie specjalizacji.

Pomoc!
Indeks dziedzin specjalizacyjnych ekspertów i jednostek znajduje się w prawym dolnym rogu wyszukiwarki.