Jednostki naukowo-badawcze i usługowe SGGW

Na tej stronie internetowej znajdują się informacje o badaniach i szkoleniach prowadzonych przez kadrę naukową SGGW. Wszystkie jednostki naukowo-badawcze podzielone zostały na trzy grupy – jednostki działające w obszarze gospodarki żywnościowej, nauk o środowisku i nauk ekonomiczno-społecznych.

Za pomocą wyszukiwarki możecie Państwo uzyskać informacje o naszych ekspertach i dziedzinach, w których się specjalizują. Zamieściliśmy tu także informacje na temat naszych laboratoriów i innych jednostek usługowych.

Szczegółowe informacje na temat możliwych form współpracy możecie państwo uzyskać bezpośrednio w wyszukanej jednostce lub za pośrednictwem Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW.